בית הדין לעבודה פסק פיצוי בסך 5,000 ₪ לעובדת שפוטרה מעבודתה מבלי שהתאפשר לה לשמור מידע אישי שנשמר במחשבה המשרדי

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:
תע"א (ת"א) 2349/09
תאריך:
21.07.2013
  • בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק פיצוי בסך 5,000 ₪ לעובדת אשר פוטרה מעבודתה מבלי שהתאפשר לה לשמור מידע אישי שנשמר במחשבה המשרדי.
  • לפני שהעובדת פוטרה בפועל, סגר המעסיק את האפשרות שלה להיכנס למחשב, שממנו עבדה, בדרך חסימת גישת המשתמש למחשב (סגירת יוזר). אלא שביחד עם "סגירת היוזר" מחק המעסיק מהמחשב את כל המידע שהיה קשור בעובדת, ובכלל זה את המידע האישי (תמונות, מכתבים, טלפונים וכיו"ב).
  • בית הדין קבע שיש להבחין בין "סגירת יוזר" לבין מחיקת המידע הקשור ל"יוזר". בהינתן כי לא נאסר על העובדים באותו מקום עבודה לשמור מידע אישי על מחשבי המעסיק, היה על המעסיק להתריע בפני העובדת בטרם ביצוע המחיקה, ולהותיר לה שהות לגיבוי המידע האישי. בית הדין קבע שמצב זה דומה למקרה בו שעובד ישמור את חפציו האישיים במגירת השולחן והמעביד – טרם מתן הזדמנות לעובד להוציאם, ישליכם ויגרום לאובדנם.

משמעות

  • על מעסיק לאפשר לעובדים שמותר להם לשמור מידע אישי במחשב בו הם משתמשים בעבודה, לגָבּוֹת את המידע בטרם מחיקתו מהמחשב בעת סיום יחסי העבודה.

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • פסק הדין באדיבות אתר נבו.