חוק התקשורת אוסר על משלוח דברי פרסומת באמצעי תקשורת שונים, מבלי לקבל מראש את הסכמת הנמען
האיסור כולל גם משלוח דבר פרסומת שיש בו הצעה לנמען להתקשר או להגיב למספר מסוים כדי לקבל מידע, מסר, שירות וכו'
גם שיחת טלפון ממפרסם, שנותקה לפני שנענתה ("צינתוק"), עשויה להיחשב לדבר פרסומת אסור לפי החוק
ניתן לתבוע מהמפרסם פיצוי של עד 1,000 ₪ בגין כל דבר פרסומת שנשלח בניגוד לחוק


סעיף 30א' לחוק התקשורת, הידוע בכינוי "חוק הספאם", קובע כללים ואיסורים על משלוח דברי פרסומת באמצעי תקשורת שונים.

 • החוק קובע, כי דבר פרסומת הוא אחד מאלה:
  • מסר המופץ באופן מסחרי, במטרה לעודד רכישת מוצר, שירות, הוצאת כספים בדרך אחרת, בקשת תרומה או תעמולה.
  • מסר המופץ לציבור הרחב (בדרך כלל מסר חלקי), שיש בו הצעה לנמען להתקשר למספר מסוים כדי לקבל מידע, שירות או מסר כלשהו.
  • חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, כאשר החיוג מופסק לפני שהנמען עונה ("צינתוק") ובחזרה למספר הטלפון מושמע דבר פרסומת.
 • האיסור חל על משלוח דברי פרסומת באחד מאמצעי התקשורת הבאים בלבד: פקס, SMS, הודעת דואר אלקטרוני או מערכת חיוג אוטומטי.
טיפ
 • משלוח דברי פרסומת לתיבת הדואר הפיזית או שיחות טלפון מגורם אנושי (שיחות מכירה, שירות וכו') אינם אסורים לפי החוק, אך יש לשים לב ששיחות טלפון שיווקיות מוגבלות בהתאם למאגר אל תתקשר אליי

מי זכאי?

 • מי שקיבל דבר פרסומת בפקס, SMS, דוא"ל או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, מבלי שנתן מראש את הסכמתו לכך (ההסכמה יכולה להינתן בכתב, בהודעת טקסט, דוא"ל, אישור אינטרנטי או בשיחה מוקלטת).
 • מי שלאחר קבלת דבר פרסומת הודיע למפרסם על סירובו לקבל דברי פרסומת והמפרסם לא הפסיק את השליחה.
 • מי שקיבל דבר פרסומת שלא מופיעה בה הכתובת או הדרך להודיע על סירוב קבלת דברי פרסומת.

מי לא זכאי?

 • מי שבעת רכישת מוצר או שירות או בעת משא ומתן לרכישת מוצר או שירות (בבית עסק, טלפון או אינטרנט), מסר את פרטיו והמפרסם:
  1. הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת.
  2. נתן לנמען הזדמנות להודיע כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת (באופן מלא או חלקי) והנמען לא עשה זאת.
  3. דברי הפרסומת מתייחסים למוצרים או שירותים הדומים לאלו שנרכשו (או שהתנהל משא ומתן לגביהם).
 • מי שקיבל, באופן חד פעמי, פנייה ממפרסם שבה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת שכוללים בקשות לקבלת תרומה או תעמולה.
 • מי שקיבל פניה לקבל מסרים מאת המדינה ומוסדותיה, לרבות גוף הצלה וגופים אחרים שנקבעו בתקנות.
 • בית עסק, שקיבל באופן חד פעמי, פנייה ממפרסם שבה הצעה להסכים לקבל מסרים שיווקיים.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שקיבל דבר פרסומת בניגוד להוראות החוק, יכול לפעול להגיש תביעה אזרחית נגד השולח. בית משפט מוסמך לפסוק פיצוי של עד 1,000 ₪ עבור כל דבר פרסומת שנשלח, ללא צורך להוכיח כי נגרם נזק לנמען.
 • הפיצוי מצטבר. כך למשל, אם נשלחו 5 דברי פרסומת מאותו מפרסם בניגוד לחוק, ניתן לקבל פיצוי של עד 5,000 ₪.
טיפ
ניתן להגיש תביעה לפי "חוק הספאם" לבית המשפט לתביעות קטנות, שכן לא נדרש ידע משפטי או ייצוג על ידי עורך דין.
 • בנוסף יכול הנמען להגיש תלונה במשטרה - משלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק מהווה עבירה פלילית שבצידה קנס כספי של עד 202,000 ₪ (נכון לשנת 2019).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים