חברת החשמל מפצה במקרים מסוימים לקוחות בגין נזקים שנגרמו באחריותה למכשירי חשמל
למידע נוסף ראו את נוהלי הפיצוי בספר אמות המידה באתר רשות החשמל


חברת החשמל מפצה במקרים מסוימים צרכנים עבור מכשירי חשמל שנפגעו בעת תקלות בצריכת החשמל.

מי זכאי?

  • כל צרכן, שמכשיר חשמל שברשותו נפגע בעת אחת התקלות בצריכת החשמל המפורטות בנהלי רשות החשמל.

תהליך מימוש הזכות

  • על הצרכן להגיש לחברת החשמל תלונה באופן מקוון, ולפרט בה את התאריך המדויק, היום והשעה שבהם אירע הנזק. כמו כן ניתן לפנות לאחד ממרכזי השירות של חברת החשמל.
  • כדי לקבוע את גובה הפיצוי לעניין הזכאות לפיצוי בשל נזק למכשיר חשמלי, על הצרכן להגיש לחברת החשמל מסמכים ובהם פירוט את פרטי התקלה, חלקים שהוחלפו במכשיר והצעת מחיר מפורטת או חשבון תיקון. במידת הצורך יציג הצרכן, לבקשת החברה, גם את המכשיר שניזוק. הצגת המכשיר לא תהיה תנאי לקבלת הפיצוי.
  • על חברת החשמל להעביר לצרכן, בהתאם לדרישתו, נתונים על תקלות באספקת החשמל שהביאו לפגיעה במכשיר.
  • הפיצוי יועבר לצרכן לא יאוחר מ-60 ימי עבודה מיום המענה הסופי לתלונה.

חשוב לדעת

  • הפיצוי לא יעלה בכל מקרה על שווי מכשיר החשמל בעת התקלה.
  • במקרים שבהם יתברר כי מדובר באירוע המזכה בפיצוי, ניתן לקבל ללא עלות, שירות תיקונים עד הבית של המכשיר שניזוק, באמצעות מעבדת שירות מטעמה של חברת החשמל.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים