הקדמה:

כל עובד זכאי לפעול למען התארגנות עובדים, להיות חבר בהתארגנות עובדים ולפעול במסגרתהלכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בוועד ובארגון עובדים, להיות חבר בוועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם.

  • חוק הסכמים קיבוציים קובע את הזכות העקרונית והיסודית לפעילות למען ובמסגרת התארגנות או ועד עובדים.
  • בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבעו כללים נוספים לגבי זכויות העובדים במסגרת הליך ההתארגנות, וחובות המעסיקים בתקופה זו.
  • כך למשל נקבעו כללים לגבי התבטאויות אסורות מצד המעביד, או חובות של סיוע מצידו להתארגנות.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • העובדים יכולים להתארגן במסגרת ארגון או ועד עובדים, והמעסיק אינו יכול למנוע זאת מהם.
  • ארגוני עובדים כלליים הקיימים בישראל:

חשוב לדעת

  • זכות זו אינה חלה על מי שחל עליו איסור להתארגנות לפי חוק.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

לערך מורחב בנושא גורמי הממשל האחראיים על נושא התעסוקה וזכויות העובדים ראו תעסוקה וזכויות עובדים/גורמי ממשל.

חקיקה ונהלים