הקדמה:

בית משפט שלום רשאי להורות על פתיחת קבר לצורך ביצוע נתיחה שלאחר המוות כדי לברר את סיבת מותו של אדם
בני משפחתו של הנפטר, וכן חברה קדישא, יכולים לערער על כך לבית המשפט המחוזי

בית משפט שלום, שהתבקש לחקור את סיבת מותו של אדם, יכול להורות לפתוח קבר ולהוציא ממנו גופה כדי לבצע בה נתיחה שלאחר המוות.

הערת עריכה
אין מועדים לזמן הערעור?
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 09:42, 5 במרץ 2017 (IST)
הערת עריכה
לא מוגדר. אני אבדוק עם שרון אם אין הגדרה כללית לגבי זמן ערעור מותר במעבר משלום למחוזי, יכול להיות שזה מקביל.
הערה מאת עדי שורץ (שיחה) 09:48, 5 במרץ 2017 (IST)

ערעור

  • בני משפחתו של הנפטר (בן או בת זוג, הורים, הורי הורים, צאצאים, אחים ואחיות) וכן חברה קדישא, המעוניינים למנוע פתיחת קבר בהוראת בית משפט השלום, יכולים לערער על כך לבית המשפט המחוזי.

מי זכאי?