בית המשפט העליון קבע כי צו הורות שניתן לגבר על תאומים שנולדו לבן זוגו בפונדקאות חו"ל, הינו מכונן ולא הצהרתי - כלומר הצו יחול מרגע נתינתו ולא מרגע לידת התינוקות
בית המשפט נימק החלטתו בכך שאם ההורות הייתה מתקיימת מרגע הלידה, הייתה בכך הכרה בהורות בשלישייה של שני הגברים והפונדקאית, וזהו מצב שיש להסדיר בחקיקה
במקרה של שתי נשים שאחת מהן הרתה מתרומת זרע, ניתן להכיר ברטרואקטיביות של הצו, אם הבקשה לו הוגשה בתוך 90 יום מהלידה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:3518/18
תאריך:03.02.2020
קישור:לקריאת פסק הדין
 • זוג של שני גברים, שנישאו זה לזה בנישואים אזרחיים, נסעו לארצות הברית שם עברו תהליך פונדקאות עם אישה שבסופו נולדו להם תאומים מזרעו של אחד מהם.
 • עם שובה של המשפחה לארץ, הכיר בית המשפט באבהותו של האב הביולוגי, בהסתבך על פסק דין שניתן בארצות הברית.
 • השניים פנו לבית המשפט כדי לקבל צו הורות גם עבור האב הלא ביולוגי. צו זה ניתן ובית המשפט קבע כי תחולתו היא רטרואקטיבית, כלומר האבהות התקיימה מרגע לידת הילדים.
 • היועץ המשפטי לממשלה ערער על הקביעה בדבר הרטרואקטיביות של הצו ופנה לבית המשפט העליון, בבקשה שיקבע כי ההורות חלה רק מרגע נתינת צו ההורות.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי צו ההורות להורה הלא ביולוגי הינו מכונן וחל מרגע הכרזתו - כלומר, האבהות מתקיימת מרגע ההכרזה ולא לפני כן.
 • בית המשפט קבע כי השיקול המכריע הוא טובת הילד וכי לא השתכנע כי הכרה ברטרואקטיביות של הצו היא לטובת הילד. עוד ציין, כי הכרה שכזו עלולה להביא למצב בו לילדים היו שלושה הורים - כולל הפונדקאית, וזהו מצב שאינו מוכר על ידי בית המשפט.
 • בית המשפט קבע כי במקרים מסוימים ניתן להכיר ברטרואקטיביות של צו ההורות, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  • הדבר משרת את טובת הילד (שאינה טובה כלכלית בלבד)
  • הבקשה הוגשה זמן קצר לאחר הלידה, ללא שיהוי
  • אין חשש לקיומו של הורה שלישי
דוגמה
כאשר שתי נשים מביאות ילד לעולם באמצעות תרומת זרע ומבקשות צו הורות לבת הזוג של האם הביולוגית - ניתן להעניקו רטרואקטיבית אם הבקשה הוגשה בתוך 90 יום מהלידה (בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה). לפי בית המשפט, הדבר עומד בקנה אחד עם הפרמטרים לרטרואקטיביות שצויינו לעיל.

משמעות

 • צו הורות פסיקתי להורה לא ביולוגי, הינו ככלל מכונן ולא הצהרתי - כלומר חל רק מרגע נתינתו.
 • במקרה של זוג נשים שהביאו לעולם ילד באמצעות תרומת זרע, אם ברצונן שהצו יחול באופן רטרואקטיבי, רצוי שיגישו בקשה לקבלתו בתוך 90 יום מהלידה.
 • לא תתקיים הכרה חוקית בהורות בשלישייה, מבלי שהעניין יוסדר בחקיקה.

חשוב לדעת

 • לתחולה המכוננת של צו ההורות הפסיקתי יש משמעויות כלכליות ואחרות. למשל:
  • אם בן/בת הזוג של ההורה הביולוגי נעדר מעבודתו עקב מחלת ילד לפני שניתן צו ההורות הפסיקתי, הרי שאי מתן תוקף רטרואקטיבי, לא מאפשר לו לו לנצל את ימי המחלה שצבר לצורך ההיעדרות.
  • אם בן/בת הזוג זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה עקב היותו הורה, הן מגיעות לו רק מרגע נתינת הצו ולא מהיום בו התינוק נולד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.