צו הרחבה בענף הניקיון מרחיב את תחולתן של הוראות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ארגוני מעסיקים להסתדרות, ומחיל אותן על כלל חברות הניקיון והתחזוקה ועל כלל העובדים המועסקים על-ידן בעבודות ניקיון ותחזוקה.
הצו מעניק הטבות נוספות לעובדי חברות הניקיון והתחזוקה מעבר למה שהחוק מעניק להם.
צו ההרחבה האחרון נכנס לתוקף ב-01.03.2014, ומבטל את כל צווי ההרחבה הקודמים.
חלק מהוראות הצו נכנסות לתוקף מיד, וחלק מהן במועדים מאוחרים יותר.

פרטים

שם החוק:צו הרחבה בענף הניקיון לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
קישור:צו ההרחבה באתר נבו
שר אחראי:שר הכלכלה

צו ההרחבה האחרון

צו הרחבה בענף הניקיון שנחתם ביום 05.02.2014 הוא הצו שחל כיום על כלל עובדי חברות הניקיון והתחזוקה המועסקים בעבודות ניקיון ותחזוקה.

  • הצו קובע כי הוראות מסוימות מתוך הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה מיום 11.07.2013 שנחתם בין ארגון חברות הניקיון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדש יחולו על כלל חברות הניקיון והתחזוקה ועל כל העובדים המועסקים בחברות אלה בעבודות ניקיון ותחזוקה.
  • צו הרחבה זה מבטל צווי הרחבה קודמים.
  • הוראות צו ההרחבה חלות החל מיום 01.03.2014.
  • לגבי עובדים בענף הניקיון המועסקים על ידי חברות הנותנות שירותי ניקיון בבתי מלון, הוראות הצו חלות החל מיום 01.07.2014.
  • הוראת הצו המתייחסות לזכות לקרן השתלמות חלות החל מיום 01.10.2014.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים