צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה קובע שורה של הטבות ותנאי עבודה המוענקים לעובדים בענף. הצו משווה את מרבית תנאי העבודה של עובדי השמירה במגזר הפרטי לאלו המועסקים במגזר הציבורי. הצו נכנס לתוקף ביום 01.11.2014, אולם לגבי עובדי חברות המעניקות שירותי שמירה לטיולים יחול הצו רק מיום 01.03.2015 (אלא אם כן תנאי העובדים של חברות אלה הוסדרו בנפרד בהסכם קיבוצי שניתן לגביו צו הרחבה, ואז צו הרחבה זה לא חל עליהם). צו זה מבטל ומחליף את צו הרחבה בענף השמירה 2009. בשנת 2022 נחתם צו הרחבה נוסף. לעיון בצו זה לחצו כאן.

פרטים

שם החוק:צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014
קישור:צו ההרחבה
שר אחראי:שר הכלכלה
חוק קודם:צו הרחבה בענף השמירה 2009

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים