הקדמה:

סטודנטים בחלק ממוסדות הלימוד, שהם הורים לילדים ושבני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לכרטיס צילום
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטים בחלק ממוסדות הלימוד, שהם הורים לילדים ושבני זוגם משרתים במילואים, עשויים להיות זכאים לכרטיס צילום.

דוגמה
  • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחד לפחות שגילו אינו עולה על 14 ובני זוגם משרתים במילואים.
  • לקבלת תלושי צילום יש לפנות לדיקן הסטודנטים.
דוגמה
  • במרכז האקדמי פרס, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחד לפחות ובני זוגם משרתים במילואים.
  • יש לברר מול דיקן הסטודנטים. כל מקרה ייבחן לגופו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות