צרכן הינו כל מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי

סעיף 1 לחוק הגנת הצרכן מגדיר צרכן כמי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים