קהילת ידע:זכויות נשים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


קהילת זכויות נשים אחראית על התכנים המקיפים את זכויות הנשים בישראל, בתחומים השונים: תעסוקה, משפחה, בריאות, שוויון הזדמנויות והעדפה מתקנת וכד'.

פרטים נוספים

פורטלים רלבנטיים:
דוא"ל:
כתובת פיקטיבית
תאריך הקמה:
מאי 2010

ערכים הממתינים לטיפול

ערך שינוי נדרש מתאריך

חברי הקהילה

שם ארגון הערות
עו"ד סיגל רונן כץ עורכת דין
עו"ד טל רפאל המרכז לקידום מעמד האשה - מרכז רקמן עורכת דין
פורטלים באחריות הקהילה