הקדמה:

סטודנטים הורים שלא השלימו חובות בקורס מסוים בגלל שירות מילואים של בני זוגם עשויים להיות זכאים ללמוד על תנאי בקורס מתקדם שמותנה באותו קורס
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטים הורים שלא השלימו את חובותיהם בקורס מסוים בגלל שירות מילואים של בני זוגם, עשויים להיות זכאים ללמוד על תנאי בקורס מתקדם שמותנה באותו קורס עד להשלמת הבחינה או המטלה.

  • הזכאות ניתנת לסטודנטים בחלק ממוסדות הלימודים.
דוגמה
  • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות שגילו אינו עולה על 14 ובני זוגם משרתים במילואים.
  • יש להציג בפני מזכירות הפקולטה אישור חתום מצה"ל על משך שירות המילואים.
דוגמה
  • במרכז האקדמי פרס, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות ושבני זוגם משרתים במילואים.
  • יש לברר זאת מול דיקן הסטודנטים במוסד הלימודי. כל מקרה ייבחן לגופו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות