הקדמה:

סטודנטים הורים בחלק ממוסדות הלימוד, שלא השלימו חובותיהם בקורס המהווה דרישת קדם עקב שירות מילואים של בני זוגם, עשויים להיות זכאים ללמוד על תנאי בקורס המתקדם
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודיסטודנטים הורים בחלק ממוסדות הלימוד, שלא השלימו חובותיהם בקורס המהווה דרישת קדם עקב שירות מילואים של בני זוגם, עשויים להיות זכאים ללמוד על תנאי בקורס המתקדם עד להשלמת הבחינה או המטלה.

דוגמה
  • באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות שגילו אינו עולה על 14 ובני זוגם משרתים במילואים.
  • יש להציג בפני מזכירות הפקולטה אישור חתום מצה"ל על משך שירות המילואים.
דוגמה
  • במרכז האקדמי פרס, זכאים סטודנטים שהם הורים לילד אחת לפחות ושבני זוגם משרתים במילואים.
  • יש לברר זאת מול דיקן הסטודנטים במוסד הלימודי. כל מקרה ייבחן לגופו.

חשוב לדעת

  • ייתכנו מוסדות לימוד נוספים המעניקים זכות זו.
  • מומלץ לפנות לרכז המילואים במוסד הלימודים האקדמי שבו לומד הסטודנט לשם בירור מלוא הזכויות הניתנות ולשם קבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות באותו מוסד.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' אנילביץ' 20 חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות