הקדמה:

יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית) שאינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד לה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת
הקצבה, בסך 3,082 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2019), משולמת למשך 3 חודשים מיום הלידה
אם הנכות החלה לאחר הלידה ומשולמים ליולדת דמי לידה, הקצבה לא תשולם לה עבור אותה תקופה במקביל
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100% והיא אם עצמאית (חד-הורית) שאינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד לה, עשויה להיות זכאית לקצבה מיוחדת המשולמת למשך 3 חודשים מיום הלידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • אם הנכות החלה לאחר הלידה ומשולמים ליולדת דמי לידה, לא תשולם לה הקצבה המיוחדת עבור התקופה שמשולמים לה דמי הלידה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים