קרנות השתלמות של עובדי הוראה מיועדות למימוש יציאה לשנת השתלמות
בתנאים מסוימים ניתן גם למשוך את הכסף שנצבר בקרנות
למידע נוסף ראו באתר משרד החינוך


מורים וגננות נוהגים להשתמש בכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לצורך יציאה לשנת השתלמות (שנת שבתון).

 • לעובדי הוראה קיימות 2 קרנות השתלמות:
  • קרן השתלמות למורים ולגננות.
  • קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים.
 • הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון אלא למימוש יציאה לשנת השתלמות, אך בתנאים מסוימים ניתן גם למשוך את הכסף שנצבר בהן.
 • הצבירה בקרן השתלמות לעובדי הוראה גבוהה יותר והיא מורכבת מהפרשות העובדים בשיעור 4.2% משכרם ומהפרשות המעסיק בשיעור 8.4% משכר העובדים. סך כל הצבירה (מעסיק + עובד/ת) מסתכם בשיעור 12.6% מהשכר.

מי זכאי?

 • כל עובד/ת הוראה (מורים וגננות).

משיכת הכספים

 • במשיכת הכספים ללא יציאה להשתלמות המורים יוכלו לקבל רק כ-90% מכספי המעסיק.
 • במקרים מסוימים ניתן למשוך את מלוא את הכספים שנצברו בקרן גם שלא לצורך השתלמות.
 • למידע נוסף על משיכת הכספים מקרן השתלמות לעובדי הוראה ראו אתר קרנות השתלמות לעובדי הוראה.

פטור ממס הכנסה על משיכת הכספים

 • עובדי הוראה שמשכו את הכספים מקרן ההשתלמות לצורך השתלמות/שבתון (או למטרות אחרות אם ענו על תנאי הזכאות), זכאים לפטור ממס הכנסה.
 • העובדים פטורים מתשלום מס על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה שלהם) כולל הרווחים שנצברו בקרן, וכן על הרווחים שנצברו על חלקם, וזאת בתנאי שהפרשות המעסיק לא עלו על 1,319.8 ₪ לחודש (8.4% ממשכורת של 15,712 ₪, נכון ל-2024), והפרשות העובד/ת לקרן לא עלו על 659.9 ₪ לחודש (4.2% ממשכורת של 15,712 ₪, נכון ל-2024).
 • משיכת כספים שלא בנסיבות המזכות תחויב במס הכנסה לפי מדרגת המס שחלה על העובדים בעת המשיכה (החיוב במס יחול על רק על החלק של המעסיק, שכן חלקם של העובדים כבר חויב במס הכנסה בעת תשלום השכר). הרווחים שנצברו בקרן יחויבו במס הכנסה בשיעור 25%.
 • הפקדה של המעסיק מעבר לתקרה, תיחשב כהכנסה של העובדים כבר במועד ההפקדה לקרן, והעובדים יחויבו בתשלום מס הכנסה על סכום זה לפי מדרגת המס שחלה עליהם באותו מועד (המועד שבו העביר המעסיק בפועל את התשלום שמעבר לתקרה אל קרן ההשתלמות). כמו כן בעת משיכת הכספים יחויבו העובדים בתשלום מס הכנסה בשיעור 25% על הרווחים שצברו סכומים אלה (שעולים על התקרה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

דוגמאות למכתבים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים