מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד ביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד נציבות לשוויון אנשים עם מוגבלות
  • מוקד שירות ארצי:מוקד יד מכוונת בביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד משרד הבריאות (קול הבריאות)
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים
  • מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • מחלקות לשירותים חברתיים