מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד משרד הבריאות (קול הבריאות)
  • מוקד שירות ארצי:מוקד ביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד יד מכוונת בביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל
  • מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • מחלקת רווחה