מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד ביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד כונס נכסים רשמי (כנ"ר)
  • מוקד שירות ארצי:מוקד מינהלת הגמלאות במשרד באוצר
  • מוקד שירות ארצי:מוקד רשות התאגידים
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שב"ס
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שירות התעסוקה

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • מרכז צעירים