מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד משרד השיכון
  • מוקד שירות ארצי:מוקד סיוע במשכנתא לקשישים ולאנשים עם מוגבלות
  • מוקד שירות ארצי:מוקד מס רכוש
  • מוקד שירות ארצי:מוקד משרד הקליטה
  • מוקד שירות ארצי:הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (טאבו)
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל
  • מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • תחנות שי"ל