מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות לאכיפה וגבייה
  • מוקד שירות ארצי:מוקד הסיוע המשפטי במשרד המשפטים
  • מוקד שירות ארצי:מוקד רווחה
  • מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • מחלקות לשירותים חברתיים