מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד משרד הבריאות (קול הבריאות)
  • מוקד שירות ארצי:מוקד לאזרחים ותיקים (שוויון חברתי)
  • מוקד שירות ארצי:מוקד ביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שירות היעוץ לקשיש בביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל
  • מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • {{{סוגי מרכזי שירות מקומיים}}}