מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד ביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שירות היעוץ לקשיש בביטוח לאומי
  • מוקד שירות ארצי:מוקד לאזרחים ותיקים (שוויון חברתי)

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • מחלקת רווחה