מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד משרד העלייה והקליטה
  • מוקד שירות ארצי:מוקד סיוע בשכר דירה לעולים
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל
  • מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • מחלקת רווחה