מוקדי שירות ארציים

  • מוקד שירות ארצי:מוקד הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
  • מוקד שירות ארצי:מוקד שי"ל
  • מוקד שירות ארצי:המוקד הממשלתי המרכזי

סוגי מרכזי שירות מקומיים

  • תחנות שי"ל