הקדמה:

אין לפטר עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף

בהתאם להנחיות משרד הכלכלה, כל האזרחים חייבים להישמע להוראות פיקוד העורף. מעסיק שיפטר עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף, פועל בניגוד לחוק ובית הדין לעבודה מוסמך לבטל את הפיטורים.

 • על-פי הודעת משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים, הוסכם על מתווה לתשלום פיצויים בשל נזקים עקיפים לתושבים ולבעלי העסקים בדרום. במסגרת זו נחתם הסכם שכר קיבוצי המתייחס לתקופה שבין יום 08.07.2014 ליום 31.8.2014, או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן", ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך.
 • דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות עובדים בתקופה זו.

האם מותר לפטר אותי בגלל היעדרות ממקום העבודה?

האם ניתן להיעדר מהעבודה במפעל חיוני?

 • אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, העובד חייב להגיע לעבודה. אי-התיצבות לעבודה במקרה כזה עשויה להיות עבירה פלילית והעובד לא יהיה זכאי לקבל שכר.

ילדיי נשארו בבית מכיוון שהמסגרת החינוכית/הקייטנה שלהם סגורה בגלל המצב הבטחוני. מה קורה אם איעדר מהעבודה על מנת להשגיח עליהם?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו שנמצא עמו, מכיוון שהמסגרת שבה מבקר הילד סגורה בהוראת פיקוד העורף. ההוראה מתייחסת לילד שגילו עד 14 שנים, או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים.
 • ההגנה מפני פיטורים ניתנת להורה אחד בלבד:
  • אם מדובר בהורה שהוא הורה יחיד, הוא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה ולהיות מוגן בפני פיטורים.
  • אם לילד שני הורים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, זכאי הורה זה להיעדר מעבודתו ולהיות מוגן מפני פיטורים.
  • אם שני ההורים מגדלים את הילד, זכאי רק אחד ההורים להיעדר מעבודתו וליהנות מהגנה מפני פיטורים, וזאת בתנאי שההורה השני עובד או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילדים.
 • אם בעת ההיעדרות היה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו סידור נאות להשגחה על הילד, לא יהיה העובד זכאי להיעדר מהעבודה. אם בחר להיעדר מעבודתו, לא יהיה זכאי להגנת החוק מפני פיטורים. המעסיק יכול לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • בהתאם להסכם המתווה לתשלום פיצויים מיום 23.07.2014, במקרים שבהם פיקוד העורף (ולפנים משורת הדין, עד יום 27.07.2014 גם ראש רשות מקומית, שלא בהתאם להוראות פיקוד העורף), הנחו לסגור מוסד חינוכי בשל המצב הביטחוני, אחד מהוריו של תלמיד עד גיל 14 הלומד במוסד החינוכי שנעדר מעבודתו, יהיה זכאי לתשלום שכר מהמעסיק.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14 (או ילד עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21), ההורה אינו זכאי להיעדר על דעת עצמו מהעבודה. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו על מנת להשגיח על ילד מעל גיל זה, רשאי המעסיק לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו: איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.

קיבלתי צו 8 וגוייסתי למילואים- האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו: איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

מקום העבודה שלי סגור בשל המצב. האם אני אמור לקבל שכר או תשלום כלשהו בתקופה זו?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

 • על-פי הסכם המתווה לתשלום פיצויים, מעסיק ישלם שכר לעובד שנעדר ממקום עבודתו בשל הנחיות פיקוד העורף ולאחר מכן יפנה לרשות המסים לתביעה לפיצויים.

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על שבעה ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו: חופשה ביוזמת המעסיק.

מה קורה כאשר עובד עם מוגבלות אינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף?

מקום עבודתי עובד כרגיל אבל אני פוחד ללכת לעבודה- האם אני זכאי לשכר?

 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, אזי עובד שנעדר מהעבודה יהיה זכאי לתשלום שכר.
 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה בשל הפחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה זכאי לשכר.

הרחבות ופרסומים