הקדמה:

מקבל קצבת ניידות שרכש רכב באמצעות הלוואה עומדת, זכאי לקבלת שירותי גרירה
השירות אינו כולל רכב חלופי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות חודשית ואשר רכש רכב באמצעות הלוואה עומדת למימון המסים, זכאי לקבלת שירותי גרירה, ללא רכב חלופי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד לביטוח לאומי מעביר לחברת הגרירה דיווח על הזכאים לשירותי הגרירה בתחילת כל רבעון.
  • מי שנזקק לשירותי הגרירה ופרטיו עדיין לא הועברו מהמוסד לביטוח לאומי לחברת הגרירה, יציין בפני מוקד הגרירה שמדובר ברכב שנרכש עם הלוואה עומדת מהמוסד לביטוח לאומי.
  • חברת הגרירה תגבה ממנו המחאה לעירבון, ולאחר בירור עם הביטוח הלאומי שאכן קיימת הזכאות לשירותי הגרירה, לא תיגבה ההמחאה.
  • מספר הטלפון של מוקד הפניות לשירותי הגרירה של חברת "זברה" הוא: 03-5105070 או 2113*.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל