הקדמה:

שמ"פ תלת יומי הוא שירות מילואים פעיל הנמשך 3 ימים רצופים
לבירורים אישיים ניתן לפנות אל קצין פניות הציבור בטלפון 1111

שמ"פ תלת יומי הוא שירות מילואים פעיל הנמשך 3 ימים רצופים.

חשוב לדעת