עובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה או במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר (שעת הורות), במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה
הזכאות לשעת הורות (שנקראה בעבר שעת הנקה) ניתנת גם אם העובדת אינה מניקה, וגם אם העובדת התחילה מקום עבודה חדש
העובדת רשאית לחלוק את ההיעדרות עם בן/בת זוגה
הורים מאמצים ומי שעומדים להפוך להורים כתוצאה מהליך פונדקאות זכאים גם הם לשעת היעדרות בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
למידע נוסף ראו שעת הורות באתר משרד העבודה

תקציר

עובדת שחזרה מחופשת לידה והיא מועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, זכאית להיעדר מעבודה שעה אחת ביום במשך 4 חודשים לאחר חזרתה מהחופשה.

 • קיצור יום העבודה בשעה - שעת הורות, נקראה בעבר "שעת הנקה", למרות שזכות זו אינה קשורה בהכרח להנקה (אם כי ניתן לנצל את שעת ההנקה לצורך שאיבת חלב) וגם עובדת שאינה מניקה או שואבת חלב זכאית לה.
 • על פי פסיקת בית הדין האזורי לעבודה, גם עובדת שהתחילה לעבוד אחרי חופשת הלידה במקום עבודה חדש זכאית להטבה זו, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה (או במשרה שהיקפה 174 שעות לפחות) - לעיון בפסק הדין באתר נבו.
 • הזכאות תקפה גם ביום שנקבע לעובדת כיום המקוצר בשבוע בעקבות המעבר לשבוע עבודה בן 42 שעות.
דוגמה
 • עובדת במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע, עבדה בימים א'-ד' 8.6 שעות (8 שעות ו-36 דקות).
 • יום ה' נקבע כיום המקוצר של העובדת בעקבות המעבר לשבוע עבודה בן 42 שעות, ולכן העובדת עבדה בימי ה' 7 שעות ו-36 דקות.
 • העובדת יצאה לחופשת לידה.
 • לאחר שתחזור מהחופשה היא תהיה זכאית, במשך 4 חודשים, להיעדר מהעבודה שעה אחת בכל יום, ללא ניכוי משכרה:
  • בימים א'-ד' היא תעבוד 7 שעות ו-36 דקות.
  • בימי ה' היא תעבוד 6 שעות ו-36 דקות.
 • על פי לשון החוק הזכאות לשעת הנקה תלויה בהיקף המשרה החודשי ולא בתקן שעות העבודה היומי. לכן עובדת המועסקת במשרה מלאה זכאית לשעת הנקה גם בימים שבהם תקן שעות העבודה מקוצר כגון ערבי חג, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם החל על העובדת. טרם ניתנה פסיקה מחייבת של בית הדין הארצי לעבודה בסוגיה זו.
 • החוק אינו קובע מתי העובדת רשאית לצאת לשעת ההנקה, אך נהוג לצאת מהעבודה שעה לפני סוף יום העבודה או להגיע למקום העבודה שעה מאוחר יותר. עם זאת, העובדת יכולה לנצל את "שעת ההנקה" בכל שעה אחרת במהלך יום העבודה, אם המעסיק אינו מתנגד לכך משיקולים עניינים.
 • מ-28.08.2016 ניתן לחלוק, בתנאים מסוימים, את הזכות לשעת הורות בין בני הזוג, כך שכל אחד מהם ינצל את הזכאות בימים אחרים או שרק אחד מהם ינצל אותה, וזאת בתנאי שהיולדת נתנה את הסכמתה לכך.
 • בכל מקרה מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.
 • הזכאות לשעת הורות היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה ואין מנכים אותה משכר העבודה. כלומר, גם עבור השעה שבה העובד/ת נעדר/ת מהעבודה לצורך שעת הורות, ישולם שכר רגיל כאילו העובד/ת לא נעדר/ת כלל.
טיפ
עובד/ת שזכאי/ת לשעת הורות אך לא מנצל/ת אותה, כלומר עובד/ת בפועל יום עבודה מלא, לא זכאי/ת עקב כך לגמול עבור שעות נוספות (אלא אם כן עבר/ה את מכסת השעות המקסימלית של יום עבודה).

מי זכאי?

 • עובדת שמתקיימים לגביה 2 התנאים הבאים:
  1. העובדת מועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה או מועסקת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות.
  2. העובדת חזרה מחופשת לידה.
 • בן/בת זוג של עובדת שילדה רשאי/ת לממש את הזכאות לשעת הורות לבדו/ה או לסירוגין עם היולדת, בתנאי ששניהם מועסקים במשרה מלאה (כנהוג במקום העבודה) או לפחות 174 שעות בחודש, והיולדת נתנה את הסכמתה לכך (במקרה כזה יכול/ה בן/בת הזוג לנצל את כל ההטבה במקום היולדת או לחלוק איתה את ההטבה).
 • הורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים: ההטבה תינתן לאחד משני ההורים המיועדים לפי בחירתם. למידע נוסף ראו שעת הורות להורה מיועד.
 • הורה מאמץ: במקרה ששני בני הזוג הם הורים מאמצים תינתן ההטבה לאחד מהם לפי בחירתם; אולם אם אותו הורה לא ינצל את מלוא התקופה, יוכל ההורה השני לנצל את ההטבה למשך יתרת התקופה שלא נוצלה. למידע נוסף ראו שעת הורות להורה מאמץ.
 • הזכאות חלה גם על עובדת שהתחילה לעבוד אחרי חופשת הלידה במקום עבודה חדש, אם מתקיימים 2 תנאי הזכאות שצוינו.
שימו לב
 • יש מקומות עבודה המגדירים כ"משרה מלאה" היקפי משרה הקטנים מהיקף המשרה המלא של 42 שעות שבועיות או 182 שעות חודשיות.
 • לדוגמאות ראו "הרחבות" בדף "יום עבודה ושבוע עבודה".

משך תקופת הזכאות לשעת הורות

 • הזכאות לשעת הורות חלה במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה של העובד/ת (ולא מתום התקופה שעבורה משולמים דמי לידה, העשויה להיות קצרה יותר).
 • היות שאורך חופשת הלידה נקבע בהתאם לוותק של העובדת במקום העבודה:
  • עובדת עם ותק של שנה לפחות אצל אותו מעסיק (וכן בן/בת זוגה, אם בחרה לחלוק את הזכאות) יהיו זכאים לשעת הורות מתום חופשת לידה שעשויה להימשך עד 26 שבועות.
  • עובדת עם ותק של פחות משנה אצל אותו מעסיק (וכן בן/בת זוגה, אם בחרה לחלוק את הזכאות) יהיו זכאים לשעת הורות מתום חופשת לידה שעשויה להימשך עד 15 שבועות.
 • עובדת שזכאית על-פי חוק להארכה של חופשת הלידה (בשל לידה רב עוברית או אשפוז שלה או של התינוק) זכאית לשעת הורות במשך 4 חודשים מיום חזרתה לעבודה.
 • אם עובדת לקחה חופשה בתשלום או ללא תשלום (חל"ת) לאחר חופשת הלידה, תקופת החופשה חופפת את תקופת הזכאות לשעת הורות. כלומר, 4 החודשים שבהם היא ובן/בת זוגה יהיו זכאים לשעת הורות נספרים מתום חופשת הלידה ולא מתום תקופת החל"ת או החופשה בתשלום. אם תקופת החופשה שאחרי חופשת הלידה אורכת יותר מ-4 חודשים, לאחר חזרתה לעבודה העובדת לא תהיה זכאית כלל לשעת הורות וכך גם בן/בת זוגה.
 • אם עובדת קיצרה את חופשת הלידה וחזרה לעבודה מוקדם יותר (כלומר שהתה בחופשת לידה פחות מ-26 שבועות), היא זכאית לשעת הורות במשך 4 חודשים מיום חזרתה לעבודה (וגם בן/בת זוגה, אם בחרה לחלוק את הזכות).
דוגמה
עובדת עם ותק של למעלה משנה במקום העבודה
 • עובדת מועסקת במשרה מלאה במשך 3 שנים.
 • היות שיש לה ותק של למעלה משנה במקום העבודה, היא זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (במהלכה היא זכאית לדמי לידה למשך 15 שבועות).
 • אם העובדת בחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודה בתום 15 שבועות, היא (ובן/בת זוגה, אם בחרה לחלוק את הזכאות) יהיו זכאים לשעת הורות במשך 4 חודשים מיום חזרתה לעבודה.
 • אם העובדת תחזור לעבודה בתום 26 השבועות, היא תהיה זכאית גם אז לשעת הורות במשך 4 חודשים מיום חזרתה לעבודה.
 • אם העובדת תישאר בחופשה למשך חודש נוסף מעבר ל-26 השבועות של חופשת הלידה (על ידי ניצול ימי חופשה בתשלום או יציאה לחל"ת), היא תהיה זכאית לשעת הורות במשך 3 חודשים מיום חזרתה לעבודה.
 • אם העובדת תיקח חופשה של 4 חודשים ומעלה בתום 26 השבועות של חופשת הלידה, היא לא תהיה זכאית כלל לשעת הורות מיום חזרתה לעבודה.
דוגמה
עובדת עם ותק של פחות משנה במקום העבודה
 • עובדת מועסקת במשרה מלאה במשך חצי שנה.
 • היות שיש לה ותק של פחות משנה במקום העבודה, היא זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות.
 • אם העובדת תחזור לעבודה בתום 15 השבועות, היא (ובן/בת זוגה, אם בחרה לחלוק את הזכאות) יהיו זכאים לשעת הורות במשך 4 חודשים מיום חזרתה לעבודה.
 • אם העובדת תיקח חופשה של 3 חודשים נוספים מעבר ל-15 השבועות של חופשת הלידה (על ידי ניצול ימי חופשה בתשלום או יציאה לחל"ת), היא תהיה זכאית לשעת הורות במשך חודש אחד מיום חזרתה לעבודה.
 • אם העובדת תיקח חופשה של 4 חודשים ומעלה מעבר ל-15 השבועות של חופשת הלידה, היא לא תהיה זכאית כלל לשעת הורות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת אוטומטית על-ידי המעסיק.

חלוקת הזכות בין בני הזוג או ניצולה בידי בן/בת הזוג של היולדת

 • במקרה שבני זוג מעוניינים לחלק ביניהם את ניצול שעת ההורות או שהזכות תנוצל אך ורק על-ידי בן/בת הזוג של היולדת, עליהם להודיע על כך למעסיקיהם.
  • על כל אחד ממבני הזוג למסור למעסיקו, לא יאוחר מ-21 ימים לפני תום חופשת הלידה, הצהרה חתומה על גבי טופס הצהרה שבה הודיע על הבחירה לממש את הזכאות לשעת הורות עם בן/בת הזוג.
  • אם בני הזוג מסרו את טופס ההצהרה במועד מאוחר יותר, הם יהיו רשאים לחלק ביניהם את הזכאות רק כעבור 21 ימים מיום מסירת ההצהרה, ובינתיים רק היולדת תוכל לנצל את הזכאות.
  • בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע העבודה שבהם הוא ינצל את זכאותו להיעדר שעה אחת. ניתן באופן חד פעמי לחרוג מההצהרה ולממש את הזכאות באופן שונה, אך לשם כך על כל אחד מבני הזוג לקבל את הסכמת מעסיקו.
  • ניתן לערוך שינוי קבוע במימוש הזכאות לשעת ההורות. לשם כך על שני בני הזוג למסור למעסיקיהם מחדש טופס הצהרה, והשינוי ייכנס לתוקף כעבור 21 ימים. אם אחד מבני הזוג עובד במשמרות, ייכנס השינוי לתוקף חודש לאחר שתימסר ההצהרה החדשה.
 • עובדים במשמרות בענף התעשייה או בענף המלונאות - עובדת ובן/בת זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות בענף התעשייה או בענף המלונאות רשאים לממש את הזכאות לשעת הורות לסירוגין. כלומר, במקום ימים קבועים בשבוע ייקבעו תקופות רצופות שבהן כל אחד מבני הזוג ינצל את הזכאות וייעדר שעה אחת מעבודתו, בתנאי שכל תקופה כזו תארך לפחות 3 שבועות. אם המעסיק של בן הזוג שעובד במשמרות מסכים לתקופות קצרות יותר, ניתן לאפשר זאת.
דוגמה
בני זוג שאחד מהם עובד במשמרות בענף המלונאות, וסוכם כי בשלושת השבועות הראשונים ינצל בן הזוג הראשון את הזכאות, בשלושת השבועות לאחר מכן ינצל בן הזוג השני את הזכאות, ולאחר מכן שוב בן הזוג הראשון וכו' (בכל פעם אחד מבני הזוג מנצל את ההטבה במשך 3 שבועות לפחות לפני שהוא מעביר אותה לבן הזוג השני, מלבד מקרים שבהם המעסיק של העובד במשמרות מסכים לתקופות קצרות יותר).
 • בכל מקרה מכסת שעות ההורות ששני בני הזוג זכאים לממש לא תעלה על מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.

חשוב לדעת

 • ניתן לחלק את הזכאות בין בני הזוג רק אם היולדת נתנה את הסכמתה לכך.
 • עובד בשירות המדינה זכאי לקיצור של שעה מיום עבודתו בשנה הראשונה לאחר לידה או אימוץ של ילד. לאחר תום השנה הראשונה מהלידה או האימוץ, הורה זכאי לקיצור של שעה מיום עבודתו - בהתאם לגילאי ילדיו. למידע נוסף ראו יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה.
 • מערכת הבריאות מעודדת הנקת תינוקות, ולאמהות מניקות יש זכויות שונות בנושא הנקה. למידע נוסף ראו זכויות נשים מניקות.
 • עובדת שעבדה בזמן שעת ההנקה אינה זכאית לגמול עבור שעות נוספות, אם לא עבדה באותו יום מעבר לשעות התקן היומיות על פי חוק.

הרחבות

אוכלוסייה הסבר ערך מיוחד
עובדים בשירות המדינה
 • עובדים בשירות המדינה זכאים לשעת הורות במשך שנה מיום הלידה.
 • הזכאות ניתנת גם לעובדים במשרה חלקית.
 • בנוסף זכאים העובדים לקיצור יום העבודה במשך מספר שנים שלאחר הלידה.
יום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים