עובדות ועובדים שיש להם ילד/ה מתחת לגיל 13 זכאים להיעדר מהעבודה שעה ביום בתקופה שבני זוגם נמצאים במילואים - בהתאם לתנאים
שעת ההיעדרות היא בשכר ואסור למעסיק להוריד אותה ממכסת שעות החופשה או שעות המחלה של העובד/ת
מי שמממשים את זכאותם לשעת הורות, או זכאות אחרת לקיצור שעות העבודה בגלל ההורות, לא זכאים להיעדר שעה נוספת בגלל שירות המילואים של בני זוגם
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

תקציר

עובדות ועובדים שבני/בנות זוגם נמצאים בשירות מילואים זכאים להיעדר מהעבודה במשך שעה אחת ביום (מהיום הראשון לשירות המילואים), בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • העובדים זכאים לתשלום שכר עבור שעת ההיעדרות. אין להוריד אותה ממכסת ימי המחלה או מימי החופשה שלהם והיא ניתנת בנוסף להפסקות שהעובדים זכאים להן.
 • עובדים שמממשים את הזכאות לשעת הורות או זכאות אחרת שנהוגה במקום עבודתם לקיצור שעות העבודה בגלל ההורות, לא זכאים להיעדר שעה נוספת בגלל שירות המילואים של בן/בת הזוג (אלא אם כן היעדרות זו תהיה על חשבונם ותנוכה משכרם או ממכסת ימי החופשה שצברו).
 • עובדים שנעדרים בגלל ההורות פחות משעה ביום זכאים להיעדר מהעבודה גם בגלל שירות המילואים של בני זוגם ובתנאי שלא ייעדרו בסך הכל למעלה משעה ביום.

מי זכאי?

 • עובדות ועובדים שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם הורים לילד/ה מתחת לגיל 13.
  2. בני/בנות זוגם נמצאים בשירות מילואים לפחות 5 ימים רצופים.
  3. העובדים לא נעדרים שעה מהעבודה במסגרת זכאות אחרת להיעדרות מהעבודה כהורים.
  4. העובדים מועסקים במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתם.
   • בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 גם מי שעובדים במשרות חלקיות אצל מספר מעסיקים אך במצטבר מגיעים להיקף משרה מלאה ייחשבו כמי שעובדים במשרה מלאה ויהיו זכאים לשעת ההיעדרות אם הם עומדים בשאר תנאי הזכאות.
   • שעת ההיעדרות תהיה באופן יחסי להיקף המשרה אצל כל מעסיק.
דוגמה
עובדת שעובדת חצי משרה אצל 2 מעסיקים שונים, תהיה זכאית מכל מעסיק לחצי שעת היעדרות ביום, אם היא עומדת בשאר תנאי הזכאות.

הגבלת תקופת הזכאות לעובדים בגופים ביטחוניים

 • ראש רשות ביטחון (שב"כ, מוסד, משטרה, שירות בתי הסוהר, רשות הכבאות וההצלה) יכול לקבוע, בהחלטה מנומקת, שבגלל צורך מבצעי חיוני חלק מעובדי הרשות לא יהיו זכאים להיעדרות זו לתקופה של 7 ימים או יותר.

תהליך מימוש הזכות

 • העובדים צריכים להגיש למעסיק הודעה בכתב על כוונתם להיעדר שעה ביום בתקופה שבני זוגם נמצאים במילואים.
 • להודעה יש לצרף אישור על שירות המילואים של בן/בת הזוג.
 • הזכאות של העובדים להיעדרות תתחיל מהיום הראשון לשירות המילואים.

חשוב לדעת

 • היעדרות זו היא בתשלום, ולמעסיק אסור לנכות אותה ממכסת ימי החופשה או המחלה של העובדים.
 • בתקופה שבין 07.10.2023 - 31.12.2024 גם מי שעובדים במשרות חלקיות אצל מספר מעסיקים אך במצטבר מגיעים להיקף משרה מלאה ייחשבו כמי שעובדים במשרה מלאה.
 • בנוסף - במהלך מלחמת חרבות ברזל התווספו ימי היעדרות נוספים לבני זוג של משרתי מילואים. למידע נוסף לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים