הקדמה:

החל מ-27.04.2017, אנשי כוחות הביטחון שמשרתים בשב"כ או במוסד שנפגעו בפעילות לא מבצעית צריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
אנשי כוחות הביטחון שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות צריכים כיום להגיש תביעה להכרה בליקוי רפואי או מחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון

החל מ-27.04.2017, אנשי כוחות הביטחון שמשרתים בשב"כ או במוסד שנפגעו בפעילות לא מבצעית, צריכים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי במקום לאגף השיקום במשרד הביטחון.

  • אנשי כוחות הביטחון שנפגעו בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי ימשיכו להגיש תביעות למשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אנשי כוחות הביטחון שמשרתים בשב"כ או במוסד, שנפגעו אחרי ה-27.04.2017 והפגיעה לא אירעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי.
  • למידע לגבי האוכלוסיות הנוספות שהליך זה רלוונטי לגביהן:

שלבי ההליך

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים