הקדמה:

החל מה-27.04.2017, אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
כמו כן, אנשי כוחות הביטחון שהתגלתה אצלם מחלה שאינה מחלת שירות צריכים כיום להגיש תביעה להכרה בליקוי רפואי או מחלת מקצוע למוסד לביטוח לאומי, במקום למשרד הביטחון
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

החל מה-27.04.2017, אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד שנפגעו בפעילות שאינה מבצעית צריכים להגיש תביעה לאגף נפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, במקום לאגף השיקום במשרד הביטחון.

  • אנשי כוחות הביטחון שאירעה להם פגיעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי ימשיכו להגיש תביעות למשרד הביטחון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • אנשי כוחות הביטחון המשרתים בשב"כ או במוסד, שנפגעו אחרי ה-27.4.2017 והפגיעה לא אירעה בעקבות פעילות מבצעית או אימון לשירות מבצעי.
  • למידע לגבי האוכלוסיות הנוספות שהליך זה רלוונטי לגביהן:

שלבי ההליך

  • יש למלא ולחתום על טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה.
  • יש לתאר בטופס התביעה את הפגיעה ואת נסיבותיה.
  • יש לחתום על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופס התביעה.
  • את הטופס יש לשלוח מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
  • ישנה אפשרות למלא טופס תביעה מקוון, לצרף מסמכים רפואיים ואישורים, כגון כתב ויתור על סודיות רפואית (ניתן לסרוק או לצלם את המסמכים בסמארטפון), ולשלוח את התביעה באופן מקוון לסניף הקרוב.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים