שימו לב
הגשת בקשות ת"ש באופן מקוון (במערכת דיגיטלית)
  • כיום ניתן לפתוח בקשת ת"ש באופן מקוון, באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.
  • בפעם הראשונה שמגישים בקשה במערכת הדיגיטלית, יש לפנות למש"קית ת"ש.
    • לאחר פתיחת הבקשה, היא תופיע באזור האישי של הפונה, עם פירוט האישורים הנדרשים.
    • יש להעלות לאזור האישי את האישורים הרלוונטיים.
    • האישורים יעודכנו במערכת הצבאית של סגל הת"ש לצורך המשך הטיפול בבקשה.
  • את הבקשות הבאות הפונים יוכלו לפתוח בעצמם במערכת.
  • למידע נוסף ראו באתר צה"ל.