אנשי מילואים שמשרתים מעבר לגיל הפטור משירות עקב תפקידם או מקצועם זכאים ל"תגמול למוחרגי גיל" בהתאם למספר הימים ששירתו בשנה החולפת
סכום התגמול: 133.33 ₪ על כל יום שמ"פ ו-66.67 ₪ על שירות מילואים חצי יומי
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


"תגמול למוחרגי גיל" משולם למי שחייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק שירות ביטחון בגלל תפקידם או מקצועם.

  • כללי הזכאות לתגמולים נקבעים מחדש בכל שנה ומחושבים לפי סך ימי השירות שבוצעו על ידי חיילי המילואים בשנה הקלנדרית (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר) שהתגמולים משולמים עבורה.
  • סכום התגמול: 133.33 ₪ על כל יום שמ"פ ו-66.67 ₪ על שירות מילואים חצי יומי.
  • חייל מילואים מוחרג גיל זכאי לתגמול למוחרגי גיל בנוסף על התגמול המיוחד.

מי זכאי?

  • חיילים בני 40 ומעלה וקצינים בני 45 ומעלה שחייבים בשירות מילואים ארוך מהקבוע בחוק בגלל תפקידם או מקצועם. קצינים בדרגת אל"מ ומעלה אינם זכאים לתגמול מוחרגי גיל.
שימו לב
בעקבות מלחמת חרבות ברזל בתקופה שבין 28.12.2023 ל-30.06.2024 נוספה שנה לגיל הפטור, כך שבתקופה זו גיל הפטור משירות מילואים לחיילים הוא 41 ולקצינים 46.

תהליך מימוש הזכות

  • התגמולים משולמים עד לתאריך ה-1.5 בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של הזכאים לפי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק השתנה יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • מי שסבורים כי התגמולים שקיבלו לא תואמים את ימי השירות שביצעו בשנה הקודמת יפנו למוקד המילואים (טלפון 1111 שלוחה 4) כדי לעדכן את רישומי הימים והזכאות.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמולים ותנאיהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים