הקדמה:

בני זוג מאותו מין וילדיהם עשויים להיות זכאים לתוספת לקצבת זיקנה עבור בני זוג וילדים
להסבר על תהליך מימוש הזכות ראו בערך תוספת לקצבת זיקנה עבור בני זוג וילדים


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות