הקדמה:

רשימת מועמדים המתמודדת בבחירות לרשויות המקומיות זכאית לתוספת של 15% במימון הוצאות הבחירות, אם לפחות שליש מחברי המועצה שייבחרו מטעמה הן נשים


סעיף 7(3) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993 קובע כי סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה הן נשים, תקבל 115% מהסכום שנקבע לה בחוק עבור מימון הבחירות.

  • הזכאות היא החל מהבחירות הכלליות לרשויות המקומיות שהתקיימו ב-30.10.2018.

מי זכאי?

  • סיעה או רשימה שלפחות שליש מבין חברי המועצה שנבחרו ומכהנים מטעמה הן נשים.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים