תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) מפרטות לגבי זכאויות להנחות בתשלומי הארנונה.

פרטים

שם החוק:תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים