הקדמה:

תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון או במעון נעול), תשע"ד-2014, מסדירות את הנושא של קטינים הנמצאים במעונות ומעונות נעולים מתוקף חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול).

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון או במעון נעול), תשע"ד-2014
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.