הקדמה:

יום הבחירות לכנסת (09.04.2019 בבחירות הקרובות) הוא יום שבתון שבו, ככלל, למעט חריגים, לא ניתן לחייב עובדים לעבוד.
יום ההעדרות מן העבודה במסגרת יום השבתון לא מנוכה ממכסת ימי החופשה המגיעים לעובד.
עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים הציבוריים אינם זכאים ליום שבתון, אך יש לאפשר להם להצביע במהלך יום העבודה.
עובד שכיר שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות, זכאי לשכר עבור יום השבתון.
מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר.


יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון שניתן לא לעבוד בו מבלי שינוכה על כך יום חופש מתוך מכסת ימי החופש לה זכאי העובד.

 • הבחירות לכנסת ה-21 תיערכנה ביום שלישי, ד' בניסן התשע"ט, 09.04.2019, ולכן יום זה יהיה יום שבתון.
 • יום השבתון אינו חל על עובדים בשירותי תחבורה ובשירותים הציבוריים.
  • מעסיק של עובד אשר עובד בשירותים אלו ביום הבחירות, חייב לאפשר לעובד להגיע לקלפי על מנת להצביע.

מי זכאי לשבתון?

מי עובדים ביום הבחירות?

 • עובדים בשירותי התחבורה הציבורית.
 • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 • עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים הבאים:
  • עובדים בחניונים ותחנות דלק.
  • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
  • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
  • שירותי התקשורת.
  • מפעלי מים וחשמל.
  • אספקת דלק והעברתו.
  • תיאטרונים, בתי קלנוע ובתי שעשועים אחרים.
  • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
  • הובלת לחם, פרות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים,.
  • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
  • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
  • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
  • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם,
  • שירותי קבורה.
  • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

תשלום עבור יום השבתון

 • עובד (כולל עובדים זרים) שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות ושנעדר מעבודתו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום.
 • עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד מהמוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון.

תשלום עבור עבודה ביום השבתון

 • מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר.

טווח השעות של יום השבתון

 • הגדרת טווח השעות של יום השבתון עשויה להיות רלוונטית לעובדים במשמרות לילה. החוק לא מגדיר את השעות הרלוונטיות לשבתון, וקיימות לגבי סוגיה זו שתי פרשנויות שונות:
  • לפי הפרשנות הרווחת, יום השבתון חל רק בטווח השעות בהן הקלפיות פתוחות (כלומר מהשעה 7:00 בבוקר ועד השעה 22:00 בלילה (או עד השעה 20:00 – במקומות בהם המספר הכולל של הבוחרים קטן מ-350).
  • פרשנות אפשרית נוספת היא בהתאם להגדרת "יום" בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, לפיה מתחיל היום בחצות הלילה ומסתיים בחצות הלילה שלאחריו.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים