הקדמה:

יום הבחירות לכנסת (09.04.2019 בבחירות הקרובות) הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד ולא מנוכה עבורו יום חופש.
עובדים בשירותי תחבורה ושירותים ציבוריים נוספים אינם זכאים לשבתון, אך יש לאפשר להם להצביע במהלך יום העבודה
מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות, זכאי לשכר עבור יום השבתון
מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל


סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת קובע כי יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד ולא מנוכה עבורו יום חופש.

 • הבחירות לכנסת ה-21 תיערכנה ביום שלישי, ד' בניסן התשע"ט, 09.04.2019, ולכן יום זה יהיה יום שבתון.
 • יום השבתון אינו חל על עובדים בשירותי תחבורה ושירותים ציבוריים נוספים, כפי שמפורט מטה.
  • מעסיק של עובד בעל זכות בחירה, אשר עובד בשירותים אלו ביום הבחירות, חייב לאפשר לעובד להגיע לקלפי על מנת להצביע.

מי זכאי לשבתון?

 • כלל העובדים במשק (כולל עובדים במשכורת חודשית קבועה, עובדים על בסיס שעתי או יומי ועובדים זרים המועסקים בסיעוד או בענפים אחרים), למעט העובדים בשירותים הציבוריים המפורטים מטה.


מי עובדים ביום הבחירות?

 • עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים הבאים:
  • עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
  • שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
  • בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
  • מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
  • שירותי התקשורת.
  • מפעלי מים וחשמל.
  • אספקת דלק והעברתו.
  • תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
  • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
  • הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
  • חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
  • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
  • בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
  • כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
  • שירותי קבורה.
  • מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וחקיקת המשנה מכוחו וחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"י-1959 וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
  • שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

תשלום עבור יום השבתון

 • סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת קובע כי עובד שעבד באותו מקום עבודה לפחות 14 יום רצופים לפני יום הבחירות (כולל עובדים זרים) ושנעדר מעבדותו בשל השבתון, זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום, ללא שעות נוספות או דמי נסיעות.
 • עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד מהמוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון.
 • עובד שאינו עומד בתנאים לעיל, זכאי שלא לעבוד ביום הבחירות, אך אינו זכאי לקבל שכר בגין יום זה.

תשלום עבור עבודה ביום השבתון

 • מי שעובד ביום הבחירות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ובנוסף שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים