הקדמה:

מטרת התכנית להביא לשילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במעונות יום רגילים.


פרטים


ייעודה של התכנית להביא לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים, בגיל הרך (גיל לידה עד שלוש שנים), במעונות יום רגילים, תוך הנגשת שירותים טיפוליים (פארא-רפואיים ) בתוך המעון וקיום מערך תומך למשפחות.
השאיפה היא להביא לצמצום הסיכון ההתפתחותי והרגשי של אותם הילדים, ולהעלאת מוכנותם לכיתה א'.

נותני השירות

התכנית מופעלת באמצעות ארגונים המאושרים על-ידי משרד הרווחה אשר מפעילים מעונות לילדים בגיל הרך.
השירות ניתן על-ידי מעון היום בשיתוף עובדת סוציאלית מהיחידה הטיפולית להתפתחות הילד – רכזת התכנית סייעות, מטפלים פארא-רפואיים ועובדי היחידה הטיפולית להתפתחות הילד.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

זכאי להששתף בתכנית ילד העומד בתנאים הבאים:

 1. ילד מגיל לידה עד 3.
 2. בעל צרכים מיוחדים (עיכוב התפתחותי, ליקויים חושיים, נכויות פיסיות וכד').
 3. בעל לקות כלשהי.
 4. אובחן על-ידי המכון להתפתחות הילד.

הסיוע הניתן במסגרת התכנית

הפעלת התכנית מאפשרת סיוע בהיבטים הבאים:

 • מתן מגוון שירותים טיפוליים, שיקומיים ותמיכתיים בתוך המעון.
 • מתן מידע, תמיכה והתייעצות למשפחות.
 • קיום מסגרת המאפשרת קשר שוטף בין המשפחות לבין גורמי הרווחה, החינוך והבריאות השונים.
 • גילוי מוקדם של בעיות התפתחותיות שונות אצל הילד והפניית הטיפול בהן לגורמים הרלבנטיים.

אופן קבלת השירות

עלות השירות

חשוב לדעת

התכנית תתקיים בהתמלא התנאים הבאים:

 • המעון הוכר על-ידי משרד הרווחה.
 • במעון ישתתפו לפחות 6 ילדים בעלי צרכים מיוחדים, אך לא יותר מ-10.
 • קיומה של יחידה טיפולית להתפתחות הילד שמוכנה לקחת אחריות על אבחונים וטיפולים.
 • קיום חדר מתאים למתן טיפולים במעון.

הרחבות ופרסומים

מקורות

משרד הרווחה