הקדמה:

התוכנית מיועדת להעצים נשים בעולם העסקי
לתכנית ביקוש רב ויש צורך ברישום מוקדם


פרטים

ארגון מפעיל:
העמותה להעצמה כלכלית לנשים
טלפון:
04-8520027
זמין בשפות:
עברית
תחום ראשי:
פיתוח עסקי לנשים
תחום משני:
עסקים קטנים


תכנית 'עסק משלך' היא תכנית של העמותה להעצמה כלכלית לנשים.

התכנית מכוונת לתת הכשרה עסקית לנשים המעוניינות לפתוח עסקים זעירים.

נותני השירות

העמותה להעצמה כלכלית לנשים

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

נשים המעוניינות לפתוח עסקים זעירים

אופן קבלת השירות

התוכנית מכוונת להעניק הכשרה עסקית לנשים המעוניינות לפתוח עסקים זעירים

עסק זעיר מוגדר כחברה, או עוסק יחיד, המעסיקים עד 5 עובדים ומחזור מכירותיו קטן מ-10 מיליון ש"ח בשנה.

נשים המעוניינות להשתתף בתוכנית יכולות לפנות אל העמותה בדרכים הבאות:

עלות השירות

השירות ניתן בתשלום. יש לפנות אל העמותה לבירור נוסף.

חשוב לדעת

קבוצות התוכנית נפתחות מעת לעת, למעוניינות רצוי להכנס לרשימות המתנה על מנת להשתלב בהן באופן מהיר

מקורות