הקדמה:

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה
הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס מלבד מס רווחי הון על הרווחים שהצטברו לסכום המקורי
לא ניתן להפקיד יותר מ-70,000 ש"ח בכל שנה
מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לחוסכים (הן כאלה שעובדים והן כאלה שלא עובדים) לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו ואף ליהנות מהטבות מס במקרים מסוימים.

 • הקופה מיועדת לציבור הרחב, שכירים, עצמאים ומי שאינם עובדים כלל, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.
 • ניתן להפקיד עד 70,000 ש"ח בכל שנה.
 • הכספים נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת ללא קנס (הכספים ישולמו בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה למשיכה. אם מועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש).
 • ככלל ניתן לעבור מקופת גמל אחת לקופה אחרת. ראו בהמשך.
 • החל מגיל 60 ניתן לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה בסכום חד פעמי לבין קצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה). מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס הכנסה (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה). למידע נוסף ראו פטור ממס רווחי הון על קופת גמל להשקעה המשולמת כקצבה לאחר גיל 60.
 • ההפקדות עצמן אינן מקנות הטבת מס (בניגוד להפרשות לביטוח פנסיוני).
 • בניגוד לקרנות פנסיה קופות גמל או ביטוח מנהלים, בקופת הגמל להשקעה אין התחייבות של הקופה להשקיע לפחות 30% באג"ח מיועדות (המבטיחות תשואה סבירה ומובטחת) וכל הכספים יושקעו בשוק ההון.
 • ניתן לקבל הלוואה בסכום של עד 80% מהכספים שנחסכו בריבית נמוכה.
 • קופת הגמל יכולה לגבות דמי ניהול שלא עולים על דמי הניהול המקסימליים הקבועים בתקנות. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.

מעבר בין קופות גמל והעברת כספים

 • ככלל, ניתן להעביר כספים מחשבון בקופה אחת, לחשבון בקופת גמל אחרת.

מקרים שבהם לא ניתן להעביר כספים מקופה אחת לאחרת:

 • קיים עיקול על החשבון בגובה מלוא היתרה שנצברה בחשבון
 • קיים חוב בחשבון בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה
 • בעל החשבון נפטר לפני המועד שנקבע
 • נקבע בקופת הגמל שהיא קופה סגורה (כפי שנקבע בתקנון הניוד)

מועדים שבהם ניתן להעביר כספים

 • קופת הגמל מחויבת להעביר את הכספים, לאחר מילוי הבקשה, תוך 10 ימי עסקים.
 • במידה וקופת הגמל איחרה בהעברת הכספים, יהיה זכאי המבקש לקבל את את הפרשי התשואה שיכל היה לקבל מהקופה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.