עולים חדשים המתקשים לשלם עבור הוצאות הקשורות ללימודים בבית הספר, זכאים לסיוע במימון חלק מהוצאות החינוך
הכסף מיועד לרכישת ציוד לימודי, רכישת ספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על-ידי ההורים
לבירורים ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך

תקציר

כדי לסייע לתלמידים עולים חדשים להשתלב בצורה טובה וראויה בבתי הספר, מקבלים התלמידים סיוע במימון חלק מהוצאות החינוך הממומנות בדרך כלל על-ידי ההורים, כגון: רכישת ציוד לימודי, רכישה או השאלה של ספרי לימוד, מימון "סל תרבות", טיולים ואירועים שונים).

 • תשלום הוצאות חינוך אלו עבור תלמידים עולים חדשים, נקרא "אגרת חינוך" או "סל קליטה".

מי זכאי?

הוצאות החינוך שאגרת החינוך מיועדת לסייע במימונן

 • הכסף מיועד לצרכים הבאים:
  • רכישת ציוד לימודי
  • רכישת ספרי לימוד
  • מימון "סל תרבות"
  • טיולים ואירועים שונים הממומנים בדרך כלל על-ידי ההורים

תהליך מימוש הזכות

 • אגרת החינוך אמורה להיות משולמת באופן אוטומטי על-ידי המוסד החינוכי - לצורך מימון הוצאות החינוך.
 • סכום האגרה (סל הקליטה) מועבר לרשויות המקומויות או לבעלויות של בתי הספר, שיעבירו את הסכומים לבתי הספר.
 • מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים בנוגע לאגרת חינוך "סל קליטה", ויפרטו את הנושאים שעבורם הוצאו הכספים.
 • ההורים יחתמו על קבלת האגרה. מומלץ לבקש את המכתב בשפת ההורים, כדי להבטיח את הבנתו.
 • אם בית הספר גבה כסף מההורים לפני קבלת אגרת החינוך (סל הקליטה), ובסוף שנת הלימודים נותרה יתרה לזכות התלמיד, על מנהל בית הספר להעביר את סכום היתרה להורים.

כרטיס מעקב

 • מנהלי בתי-הספר ינהלו מעקב על תשלומי אגרת החינוך באמצעות כרטיס מעקב, לגבי כל תלמיד שעבורו התקבלה אגרת חינוך (סל קליטה).
 • ההורים אמורים לחתום בכרטיס המעקב, עבור כל תשלום שניתן להם וכך לעקוב אחר יתרת הכסף שהם זכאים לה עבור הוצאות החינוך השונות.
 • כל הוצאה מאגרת החינוך תאושר ותירשם על-ידי הגורם המתאים בבית-הספר.
 • כרטיס המעקב יישאר במזכירות בית-הספר, לשם ביקורת במהלך השנה, על-ידי משרד החינוך.

סכום אגרת החינוך (סל הקליטה)

 • סכום סל הקליטה נקבע לכל תלמיד בהתאם לתאריך העלייה לארץ, הכיתה בה הוא לומד (יסודי, חטיבת-ביניים או תיכון), והמדינה ממנה עלו: אתיופיה, בני המנשה ועולים ממדינות אחרות:
סכום אגרת החינוך (סל הקליטה) לתלמידים עולים חדשים מאתיופיה
תאריך עלייה הסכום לשנה
מ-01.01.2020 עד 31.5.2024 800 ₪
מ-01.01.2028 עד 31.12.2019 400 ₪
סכום אגרת החינוך (סל קליטה) לתלמידים עולים חדשים בני המנשה
תאריך העלייה יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה
מ-01.09.2022 עד 31.08.2023 626 ₪ 907 ₪ 1,126 ₪
מ-01.09.2021 עד 31.08.2022 498 ₪ 728 ₪ 896 ₪
מ-01.09.2008 עד 31.08.2021 400 ₪ 400 ₪ 400 ₪


סכום אגרת החינוך (סל הקליטה) לתלמידים עולים חדשים ממדינות אחרות
תאריך עלייה יסודי חטיבת ביניים חטיבה עליונה
01.09.2022 - 31.08.2023 626 ₪ 907 ₪ 1125 ₪
01.09.2021 - 31.08.2022 498 ₪ 728 ₪ 896 ₪
01.09.2020 - 31.08.2021 ---- 448 ₪ 562 ₪

חשוב לדעת

 • מנהלי בתי הספר מחויבים ליידע את הורי התלמידים הזכאים לאגרת החינוך על אודות קבלת הכסף ועל יעדיו וכן על פירוט הוצאת הכספים.
 • למידע ושאלות בנושא סל הקליטה ניתן לפנות להנהלת בית הספר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים