אפוטרופסים של ילדים שאיבדו את שני הוריהם בפעולת איבה זכאים לתשלום חודשי על אובדן הכנסה בשנים שבהן היתומים אצלם
שני בני זוג שהם אפוטרופסים של מספר יתומים עשויים לקבל (כל אחד מהם) תשלום על אובדן ההכנסה בחלק מהשנים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שמונו כאפוטרופסים לילדים שאיבדו את שני הוריהם בפעולת איבה, או אימצו את הילדים, זכאים לתשלום חודשי על אובדן הכנסה בתקופה שבה היתומים אצלם.


מי זכאי?

 • מי שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם אפוטרופסים לילדים מתחת לגיל 18 ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה (מונו כאפוטרופסים לגוף לילדים או אימצו את הילדים).
  2. הם מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה.
 • הזכאות נקבעת בתקופה שבה הילד/ה עמם ובהחזקתם.
 • אם שני בני זוג הם האפוטרופסים ("משפחה מגדלת"), בחישוב הזכאות אחד מהם ייחשב "אפוטרופוס מגדל ראשון" והשני ייחשב "אפוטרופוס מגדל שני" - לפי בחירתם.
 • אם האפוטרופוס הוא יחיד, הזכאות תחושב לו כמו ל"אפוטרופוס מגדל ראשון" ותקרת התשלום החודשי תחושב לו כמו ל"משפחה מגדלת".

שיעורי התשלום לאפוטרופסים של יתום אחד (נכון ל-2024)

 • אם מדובר באפוטרופסות ליתום אחד, התשלום ישולם רק ל"אפוטרופוס מגדל ראשון":
  • עד תום השנה הראשונה מקבלת היתום, או עד שימלאו ליתום 3 (לפי המאוחר), ישולם לאפוטרופוס תשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-50,144 ₪.
  • מתום השנה הראשונה או מגיל 3 (לפי המאוחר) ועד שימלאו ליתום 7, ישולם לאפוטרופוס תשלום חודשי בסך 9,402 ₪ או תשלום בשווי 75% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-25,072 ₪.
  • מתום השנה הראשונה או מגיל 7 (לפי המאוחר) ועד שימלאו ליתום 15, ישולם לאפוטרופוס תשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-25,072 ₪.
  • מתום השנה הראשונה או מגיל 15 (לפי המאוחר) ועד שימלאו ליתום 18, ישולם לאפוטרופוס תשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-12,536 ₪.

שיעורי התשלום לאפוטרופסים של שני יתומים (נכון ל-2024)

 • עד תום השנה הראשונה, האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני זכאים (כל אחד מהם) לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתם בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מתשלום כולל של 50,144 ₪.
 • אם בתום השנה הראשונה טרם מלאו ליתום הצעיר יותר 3, עד שימלאו לו 3:
  • האפוטרופוס הראשון יהיה זכאי לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • האפוטרופוס השני יהיה זכאי לתשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • סך כל התשלום החודשי למשפחה המגדלת בתקופה זו לא יעלה על 50,144 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 3 של היתום הצעיר יותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 7, האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-25,072 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 7 של היתום הצעיר יותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 15, האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-25,072 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 15 של היתום הצעיר יותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 18, האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-12,536 ₪.

שיעורי התשלום לאפוטרופסים של 3 יתומים (נכון ל-2024)

 • עד תום השנה הראשונה, או עד גיל 3 של היתום הצעיר ביותר (לפי המאוחר):
  • האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני זכאים (כל אחד מהם) לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתם בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • סך כל התשלום החודשי למשפחה המגדלת בתקופה זו לא יעלה על 50,144 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 3 של היתום הצעיר ביותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 7:
  • האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • האפוטרופוס השני זכאי לתשלום לתשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • סך כל התשלום החודשי למשפחה המגדלת בתקופה זו לא יעלה על 37,608 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 7 של היתום הצעיר ביותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 15, האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי אובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-25,072 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 15 של היתום הצעיר ביותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 18, האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-12,536 ₪.

שיעורי התשלום לאפוטרופסים של 4 יתומים או יותר (נכון ל-2024)

 • עד תום השנה הראשונה, או עד גיל 7 של היתום הצעיר ביותר (לפי המאוחר):
  • האפוטרופוס המגדל הראשון והאפוטרופוס המגדל השני זכאים (כל אחד מהם) לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתם בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • סך כל התשלום החודשי למשפחה המגדלת בתקופה זו לא יעלה על 50,144 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 7 של היתום הצעיר ביותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 15:
  • האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 12,536 ₪ או תשלום בשווי של אובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • האפוטרופוס השני זכאי לתשלום לתשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם.
  • סך כל התשלום החודשי למשפחה המגדלת בתקופה זו לא יעלה על 37,608 ₪.
 • מתום השנה הראשונה או מגיל 15 של היתום הצעיר ביותר (לפי המאוחר) ועד שימלאו לו 18, האפוטרופוס הראשון זכאי לתשלום חודשי בסך 6,268 ₪ או תשלום בשווי 50% מאובדן הכנסתו בפועל - לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מ-12,536 ₪.

חישוב אובדן ההכנסה

 • אובדן ההכנסה בפועל יחושב לפי ההפרש בין ההכנסה הקודמת של האפוטרופוס להכנסתו הנוכחית.
 • ההכנסה הקודמת:
 • למי שהיו שכירים כאשר קיבלו לחזקתם את היתום, הכנסתם הקודמת תחושב לפי ממוצע ההכנסה החודשית ששולמו עבורה דמי ביטוח לאומי ב-3 החודשים שקדמו לקבלת היתום.
 • למי שעבדו כעצמאים כאשר קיבלו לחזקתם את היתום, הכנסתם הקודמת תחושב לפי ממוצע ההכנסה החודשית ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח הלאומי ב-3 החודשים שקדמו לקבלת היתום.
 • ההכנסה הנוכחית:
  • הכנסתם הנוכחית של שכירים תחושב לפי ההכנסה שהם משלמים עבורה דמי ביטוח לאומי.
  • הכנסתם הנוכחית של עצמאים תחושב לפי ההכנסה שמשמשת יסוד לחישוב דמי הביטוח הלאומי ב-3 החודשים האחרונים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי המטפל "תביעה לתשלום כאפוטרופוס מגדל או כמשפחה מגדלת".
 • בני זוג אפוטרופסים שמגישים את התביעה כ"משפחה מגדלת" יבחרו בעת הגשת התביעה מי מהם ייחשב ”אפוטרופוס מגדל ראשון“ ומי ייחשב ”אפוטרופוס מגדל שני“ במשך כל תקופת הזכאות.
 • אם הזכאות תאושר, התשלומים ישולמו לזכאים אחרי מינוים כאפוטרופסים, כולל תשלום רטרואקטיבי לתקופה שבה היתומים שהו בחזקתם לפני שמונו כאפוטרופסים שמגדלים אותם.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים