הקדמה:

מי שמוכר דירה חדשה מקבלן צריך לשלם את שכר הטרחה לעורך הדין שמייצג אותו או אותו והקונה ביחד, אך הוא יכול לדרוש מהקונה להשתתף בהוצאות התשלום
המוכר יכול לדרוש מהקונה להשתתף בהוצאות תשלום שכר הטרחה רק במקרים מסוימים


לרוב, בהליכים של רכישת/מכירת דירה חדשה מקבלן, עורך דין יכול לייצג את המוכר או את המוכר והקונה ביחד, בשלבים הבירוקרטיים השונים שנדרשים כדי לרשום את זכויות בנכס.

  • המוכר צריך לשלם לעורך הדין שכר טרחה עבור שירות זה, ובמקרים מסוימים יכול לדרוש מהקונה להשתתף בהוצאות.

הגבלת סכום ההשתתפות בהוצאות המשפטיות שבו מותר לחייב את הקונה

  • המוכר יכול לדרוש מהקונה להשתתף בתשלום שכר הטרחה של עורך הדין שמייצג את השניים או רק את המוכר ברישום הזכויות של הדירה החדשה רק אם הדירה נמכרה בסכום נמוך מ-4,642,750 ₪ (נכון לשנת 2022).
  • במקרה כזה, סכום ההשתתפות שהמוכר יכול לדרוש מהקונה יהיה הנמוך מבין שני אלה (לפני הוספת מע"מ):
    • 5,114 ₪.
    • 0.5% ממחיר הדירה, כפי שנקבע בחוזה המכירה.
דוגמה
אם דירת מגורים חדשה נמכרה בסכום של 5,000,000 ₪, המוכר לא יכול לדרוש מהקונה להשתתף בשכר הטרחה של עורך הדין המייצג.
דוגמה
אם דירת מגורים חדשה נמכרה בסכום של 4,000,000 ₪, המוכר יכול לדרוש מהקונה להשתתף בשכר הטרחה של עורך הדין המייצג. 0.5% מעלות הדירה שווה ל-20,000 ₪, וסכום זה גבוה מ-5,114 ₪. לכן, המוכר יכול לדרוש סכום (לפני הוספת מע"מ) שלא עולה על 5,114 ₪.

חקיקה ונהלים