זהו אינו משתמש, אלא תוכנה: היא משמשת לאיתור קישורי שפה, למשל מעמוד בערבית לעמוד בעברית, ודואגת לקשר גם בכיוון השני (עברית לערבית).