משתמש זה משמש לתיקונים כלל-מערכתיים, כמו למשל החלפה של טקסט בטקסט אחר בכל רחבי המערכת. בשלב זה מדובר בתיקונים ידניים, בהמשך יורץ אוטומטית להחלפות כגון שגיאות כתיב נפוצות. מופעל בשלב זה ע"י דרור שניר.