(המרת התבנית לפורמט ה"חדש" (שני טורים))
 
ط (1 مراجعة: ייבוא תבניות מתורגמות: ארגון, גורם ממשל)
(لا فرق)

مراجعة 21:38، 31 أكتوبر 2011

قالب:אזהרת תבנית הדבקה قالب:גורם ממשל/תחילת טור ימני


قالب:גורם ממשל/סיום הקדמה

תפקיד

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע

قالب:גורם ממשל/סיום טור ימני

قالب:גורם ממשל/תחילת טור שמאלי قالب:סטטוס

تفاصيل

قالب:גורם ממשל/סיום טור שמאלי