(הוספת שדה "טלפונים נוספים")
ط (גרסה אחת יובאה: הוספת שדה "טלפונים נוספים" לתיבות המידע של שירות/ארגון/גורם ממשל)
(لا فرق)

مراجعة 20:13، 5 مايو 2016

مقدمة:

הקדמה

تفاصيل

תפקיד

נושאים וזכויות

ארגוני סיוע