מחלה/לקות נכות כללית מידע רפואי גמלת ילד נכה מידע? נפגעי עבודה מידע? הערות
סוכרת חדש:קצבת נכות לחולי סוכרת קיים חדש:גמלת ילד נכה לילדים חולי סוכרת קיים לא רלוונטי --