מחלה/לקות נכות כללית מידע רפואי גמלת ילד נכה מידע? נפגעי עבודה מידע? הערות
חולי לב חדש:קצבת נכות כללית לחולי לב קיים חדש:גמלת ילד נכה לילדים חולי לב קיים האם רלבנטי? --
סוכרת חדש:קצבת נכות לחולי סוכרת קיים חדש:גמלת ילד נכה לילדים חולי סוכרת קיים האם רלבנטי? --