3321

לפי סעיף 200, קצבת נכות בשיעור המלא (100%) היא 107% + 20.6% + 21.40% של "קצבה מלאה ליחיד", שערכה 25% מהסכום הבסיסי (חישוב עם נתון נוסף מאפשר תוצאה שתואמת את החישובים של בט"ל).